Om oss

Rättviks Kultursällskap är en relativt nystartad ideell förening som verkar för att främja och förena kulturlivet i Rättvik med omnejd.
Vi skapar nya forum med fokus på scenkonst.
Scenkonst innefattar allt som hör sceniska framträdanden till
så som teater, dans, konserter & installationer men också hela hantverket runtomkring en produktion som exempelvis kuliss, rekvisita, kostym, ljus & ljud.

Vår scenkonst ska vara tillgänglig för alla. Det finns plats för de som vill uttrycka sig, såväl på scenen som i hantverket bakom. Vill du vara med och skapa en kuliss, programmera ljud, designa en kostym, vara skådespelare eller är du bara nyfiken så är du välkommen.

Konsten har alltid varit en kommentator till vår samtid och historia. Den inte bara synliggör orättvisor, den motverkar dem. Vår scenkonst inte bara påverkar våra åskådare, den förenar också våra deltagare.

Hos oss kan man uppleva likaväl högkvalitativ professionell scenkonst som kreativt engagerande scenkonst med lokala entusiaster.

Vår verksamhet bygger på samarbete. Vi tror att det är huvudingrediensen i ett recept på utveckling i linje med integration och allas lika värde.

Vi skapar möten mellan människor i en trygg miljö. Det gör vi genom att knyta kompetenta ledare till oss som välkomnar och inspirerar nyfikna till våra uttrycksformer. Vi ger alla en möjlighet att påverka och bli sedda.

I våra kurser och projekt förenar vi människor i alla åldrar, med olika förutsättningar mot gemensamma mål. På så vis skapar vi goda ideal och sunda värderingar.

Omgiven av många generationer med olika bakgrunder och förutsättningar lär vi oss att möta varandra och förstå innebörden av medmänsklighet.

Vill du vara med och forma ett bättre Rättvik?

Vi vill presentera en verksamhet som Rättviks näringsliv och bygd står bakom. Genom att bidra till Rättvik som kulturbygd visar vi vägen till sammanhållning och gemenskap.

Ett rikt kulturliv är en förutsättning för tillväxt.
Det är tydligt att samhällen som erbjuder ett brett kulturliv attraherar människor med
olika kompetenser att flytta dit och stanna kvar.
För att bygga ett bättre Rättvik behöver vi vara en attraktiv bostadsort för alla.

Vi verkar för en Positiv kraft som ger ringar på vattnet.
Som stark förebild för vår ambition uttryckte sig Astrid Lindgren såhär:

”Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd”.
&
“För en unge var det roligt och lärorikt att växa upp som jag gjorde med människor av olika fasoner och sorter och åldrar. Av dem lärde jag mig – utan att de visste det och utan att jag visste det – något om levandets villkor och hur knepigt det kan vara att vara människa.”

Tänk vad vi skulle kunna göra skillnad bara genom att förgylla en enda dyster barndom. Försöker man uttrycka vikten av kultur i siffror så får man nog ta i rejält men det viktigaste värdet är ändå det sociala, i form av sunda värderingar och respekt mot vår omgivning. Så formar vi trygghet i samhället.

Alla har ett behov att uttrycka sig och vi kan på många sätt vara vägledare i den utvecklingen. 

Sponsorskap

Som sponsor är du med och skapar ett bättre Rättvik. 
Med ditt stöd lovar vi att:
 
Skapa en samlingsplats för alla att uttrycka sig.

– Där ger vi medel och förutsättningar att utvecklas och växa.

Arbeta aktivt för att alla ska känna sig välkomna.
– Vi ska vara relevanta för alla genom våra många intresseområden.

Stå upp för kulturens betydelse och vikt i samhället.
– Med en plattform för kulturella uttryck, bidrar vi till positiv tillväxt och en attraktiv plats att bo och bosätta sig på.

Bidra till besöksnäringen i form av publika evenemang.
– Vilket gynnar hela näringslivet och bygden.

Vi är stolta över våra sponsorer!

Är du nyfiken på våra sponsorpaket? skicka ett mail till:
info@rakusall.se